Regisztráció      Belépés      Elfelejtette jelszavát?

Általános Szerződési Feltételek

Eladó: ICE CUBE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-949214
Rövid név: ICE CUBE Kft.
Székhely: 1152 Budapest, Kinizsi u. 125.
Adószám:23019353-2-42
E-mail cím: webshop@icecube.hu
Online webáruház: http://webshop.icecube.hu
Telefonszám: 00-36-1-306-0544
Telefax szám: 00-36-1-306-0850


1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. január 1. napjától lép hatályba és módosításig vagy visszavonásig érvényes.

2. Jelen ÁSZF az ICE CUBE Kft. által forgalmazott termékére terjed ki, akár online webáruházban, akár hagyományos vásárlás során kerül értékesítésre.
Ön a megrendelésének elküldésével az ICE CUBE Hungary Kft. vásárlója lesz és a 17/1999.(II. 5.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az ICE CUBE Hungary Kft. - mint Eladó-, és Ön/megrendelő - mint Vevő- között, amely nem minősül írásban kötött szerződésnek. A szerződés nem kerül iktatásra és a későbbiek folyamán nem hozzáférhető. A szerződés nyelve magyar.

3. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett nettó ár, a feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.

4. A webáruházban és a hagyományos értékesítés során mindenki vásárolhat, aki elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi. Az áruházban történő vásárlás egyúttal az Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Az ICE CUBE Kft. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a vásárlás során megadott adatok valódiságát.

5. A weboldalon található információkat az ICE CUBE Kft. rendszeresen frissíti, de pontatlanságok, véletlen hibák, elírások előfodulásáért az ICE CUBE Kft. nem vállal feleősséget.

6. A webáruházban a vásárlás interneten keresztül történik. Az ICE CUBE Kft. web áruházban megjelenő ajánlatai árai, szállítási határidejei és szállítási lehetőségei tekintetében kötelezettség nélküliek. Az ICE CUBE Kft. fenntartja a jogot, hogy megrendelés esetén a megrendelés teljesítését előre történő fizetéshez kösse.

7. A termékek mellett feltüntetett ár az adott termék egy egységére (kg, liter vagy darab) vonatkoztatott nettó ára.

8. A megrendelt termékek árát a csomagküldőszolgálatnak a csomag átvételekor készpénzben kell kiegyenlítenie a vevőnek. Késedelmes fizetés esetén a jogszabályok által megengedett maximális mértékű, de legalább a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számítjuk fel.

9. A hagyományos vásárlás telefax, e-mail vagy személyes megrendelés alapján történik. Az áru megrendelése akkor hatályosul, ha azt az ICE CUBE Kft. a megrendelés elfogadásával visszaigazolja.

10. A kiszállítást megelőzően az ICE CUBE Kft.e-mailben értesítést küld a vevőnek a kézbesítés várható időpontjáról. A vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a jelzett időszakban az áru átvételét biztosítsa, vagy ha a szállítás másnapi időpontja nem megfelelő számára, kérjük megrendelésében jelezze ezt a kívánt kiszállítási nap megjelölésével.

11. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag(ok) sértetlenségét, a szállítólevélen szereplő adatok helyességét ellenőrizni, aláírni és átadni azt a logisztikai cég, vagy az ICE CUBE Kft. saját képviselőjének. Átvétel s fizetés után azonnal ellenőrizze a csomag tartalmát egyezik e a számlán szereplő tételekkel illetve a megrendelt termékekkel. (A csomagot elsőként hivatalosan át kell venni és ki kell fizetni, tartalmát ezután lehet ellenőrizni.) Amennyiben eltérést észlel kérjük aznap jelezze irodánkban. A visszaszállításról az ICE CUBE Kft. vagy logisztikai partnere gondoskodik. Hibás szállítás esetén az újraszállítás költsége az ICE CUBE Kft-t terheli.

12. A webáruházban való rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van az interneten való rendelés menetével.

13. A vásárlást az ICE CUBE Kft. csak abban az esetben tudja elfogadottnak tekinteni, ha a vásárló a rendeléshez szükséges adatokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, téves adatközlésért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az ICE CUBE Kft. nem vállal felelősséget.

14. Az ICE CUBE Kft. a vevők által rendelkezésére bocsátott és zárt adatbázisában nyilvántartott vevői adatokat bizalmasan kezeli, és harmdik személynek csak a vevő írásos hozzájárulásával adhatja ki.

15. Terméket a Magyar Köztársaság határain túl az ICE CUBE Kft-nek nem áll módjában szállítani.

16. A megrendelt termékek átvételétől számított 8 napon belül vásárlóinknak joguk van indoklás nélkül elállni vásárlási szándékuktól. Ebben az esetben az ICE CUBE Kft. köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költségeit, illetve az esetlegesen elengedett kiszállítási fuvardíjat is a vevő viseli. Az ICE CUBE Kft. kizárólag sérülésmentes, használatba nem vett, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A termék sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik. Használt, felbontott termékekre a vásárlástól való elállás joga nem érvényesíthető.

Minőségi kifogások közlésének határideje és módja: átvételtől számított 3 nap. Módja írásban, postai tértivevényes levélben: ICE CUBE Kft. 1152 Budapest, Kinizsi u. 125.ép.

Minőségi kifogások esetén a KERMI Kft. szakvéleményét a felek elfogadják. A szakvélemény beszerzésének a költségeit az a fél köteles előlegezni, aki a kifogást előterjeszti, és az a fél viseli, aki alaptanul hivatkozott minőségi problémára. Amennyiben a minőségi kifogás alapos, a szakvélemény költségeit az ICE CUBE kft. viseli.

17. Esetleges jogvita esetén a jogvita elbírálásra a Budapesti XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Az ICE CUBE Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg az ICE CUBE Hungary Kft. a webáruház-szolgáltatást biztosítja.
Copyright 2012 by Digital One Kft       Felhasználási Feltételek       Adatvédelem - Jogi tudnivalók
Ice Cube Hungary Kft.
 1152 Budapest, Kinizsi u. 125.
 Tel.: 00-36-1-306-0544
 Fax: 00-36-1-306-0850
 E-mail: webshop@icecube.hu